ArchiCAO Architect

KTS CAO và những người bạn

Latest Posts

Show my blog

Mong mỏi về Luật hành nghề KTS là ước mơ từ nhiều năm của giới KTS Việt Nam kể từ giữa thập kỷ 90 đến nay. Tháng 5 /2019 tới đây, kỳ vọng về điều đó nhiều khả năng trở thành hiện thực khi Quốc Hội thông qua Luật Kiến trúc (mà trong đó nội hàm hành nghề KTS chiếm một tỷ trọng lớn). Với những người từ ở nhiều chỗ góc nhìn khác nhau, quan tâm đóng góp cho việc ra đời của Luật trong thời gian dài qua thì tất nhiên là “vui” – Nhưng niềm vui đó không hẳn giống nhau ở mọi KTS hành nghề, mà điều đó phụ thuộc mối quan tâm nhiều mức độ khác nhau của mỗi KTS với Luật. Nhưng chắc chắn mối quan tâm chủ yếu và chính đáng đối với mọi KTS là làm ăn và làm nghề sẽ có gì khác? Và khi Luật kiến trúc vận hành thì mọi việc sẽ ra sao?…

Read more

ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC 1.   Lịch sử kiến trúc: –     …

Read more

The Importance of Foundational Nursing Theories Never forget the use…

Read more

If you think the theory is very great then tell…

Read more

Amazing Science Facts – What Is It? With age, a…

Read more

If you think the theory is very great then tell…

Read more

The Importance of Foundational Nursing Theories Never forget the use…

Read more

Amazing Science Facts – What Is It? With age, a…

Read more

The Importance of Foundational Nursing Theories Never forget the use…

Read more

If you think the theory is very great then tell…

Read more

Amazing Science Facts – What Is It? With age, a…

Read more

The Importance of Foundational Nursing Theories Never forget the use…

Read more

If you think the theory is very great then tell…

Read more

Amazing Science Facts – What Is It? With age, a…

Read more

The planet’s climate system is a quality illustration of an…

Read more

You couldn't get in better hands

Our Team

Cao Nguyen

CEO & Designer

DESIGNING 95%
DEVELOPMENT 80%

Jennis Jones

iOS Developer

iOS ECOSYSTEM 100%
ANDROID OS 89%

Adam Spencer

UX designer

UI & UX PROTOTYPING 93%
ANALYZING DATA 76%

Contact Us

Our design studio is a an open creative iniciatives where most people can work on their projects. It is fully accessible for everyone who need creative space. Get in touch with us and know more about our work.

Headquarter

Tân Lập

Hà Nội

P: +84 389695439

OFFICE

145 Oak Street
London, LN 233
P: +23 345-7789