Category Archives: Kiến thức

Key Pieces of Organic Chemistry as a Second Language A…

Read more

Some students find it difficult to conduct primary or secondary…

Read more

So overall these types of the rich that were accountable…

Read more

All of us get you your well-written and properly formatted…

Read more

Several carvings showing you a he legendary battles relating to…

Read more

If you need producing enable this portion of a person’s…

Read more

Mong mỏi về Luật hành nghề KTS là ước mơ từ nhiều năm của giới KTS Việt Nam kể từ giữa thập kỷ 90 đến nay. Tháng 5 /2019 tới đây, kỳ vọng về điều đó nhiều khả năng trở thành hiện thực khi Quốc Hội thông qua Luật Kiến trúc (mà trong đó nội hàm hành nghề KTS chiếm một tỷ trọng lớn). Với những người từ ở nhiều chỗ góc nhìn khác nhau, quan tâm đóng góp cho việc ra đời của Luật trong thời gian dài qua thì tất nhiên là “vui” – Nhưng niềm vui đó không hẳn giống nhau ở mọi KTS hành nghề, mà điều đó phụ thuộc mối quan tâm nhiều mức độ khác nhau của mỗi KTS với Luật. Nhưng chắc chắn mối quan tâm chủ yếu và chính đáng đối với mọi KTS là làm ăn và làm nghề sẽ có gì khác? Và khi Luật kiến trúc vận hành thì mọi việc sẽ ra sao?…

Read more

ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC 1.   Lịch sử kiến trúc: –     …

Read more

149/149